Αστραπές πάνω από την Ελλάδα

Current lightnings over Greece!

Αστραπές πάνω από την Ευρώπη

Current lightnings over Europe!