Κάμερα προς Χιονοδρομικό webcam facing ski center


Κάμερα προς Νότο webcam facing south


Ραντάρ Κεραυνών blitzortung!


Ραντάρ Βροχής rain snow radar


Άλλες σελίδες καιρού:

Hotel Skamnos

Arachova Weather Station

Skamnos Weather Station

Skamnos Weather2

Arachova Weather2

WU Skamnos

WU Arachova


Γειτονικοί σταθμοί:

Parnassos Snow Forecast

Parnassos Snow Report

Kelaria 1950m

Kelaria 2240m

Fterolaka 2080mThere are multiple Weather-warnings   Click here for more information

Display key values and files

Website and PHP key information
Webserver OS Linux box517.bluehost.com 3.10.0-693.11.6.1.ELK.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jan 23 10:30:30 MST 2018 x86_64
PHP Version 5.6.32
Document root /home4/carobdco/public_html/skamnos
allow_url_fopen on
allow_url_include on
Needed built-in PHP classes / functions
SimpleXMLElement ok
iconv ok
json_decode ok
curl_init ok
curl_setopt ok
curl_exec ok
curl_error ok
curl_close ok
highlight_file ok
GD support availability
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support ok
FreeType Linkage with freetype
T1Lib Support ok
GIF Read Support ok
GIF Create Support ok
JPEG Support ok
PNG Support ok
WebP Support not set
Template settings
userChangeDebug true
userChangeLang true
mobileSite mobi/mobi.php
region europe
WXsoftware MB
Template free forecasts used
wxsimPage 
metnoPage true
yrnoPage yes
yahooPage yes
Template key-based forecast used
wuPage yes
hwaPage false
worldPage no
ewnID true
Check data-load.  Clicking on the link will retrieve the information based on your settings
EU weather warning http://www.meteoalarm.eu/en_UK/0/0/GR003.html
Metar current conditions http://weather.aero/dataserver_current/httpparam?dataSource=metars&requestTy . . .
Yahoo current conditions & forecast http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=946293&u=c
Metno forecast http://api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/?lat=38.55;lon=22.52
Yrno forecast http://www.yr.no/place/Greece/Central_Greece/Aráchova/varsel.xml
Check data-load.  Clicking on the link will retrieve the information based on your settings. password needed to execute the links
WeatherUnderground forecast http://api.wunderground.com/api/bdd2d54c099b7eb5/conditions/forecast10day/lang:E . . .
Checking directories / folders for write permissions
cache/ OK: try to write file - cache/printsite3_test.txt: writable - then deleted the test file.
uploadMB/ OK: try to write file - uploadMB/printsite3_test.txt: writable - then deleted the test file.